Published on Thursday 24 September 2020

List of successful applicants

Reference Number: ARM 02

Applicant: Hamrun Liberty Sports Club

Project Title: Sett Bandalori b'raffigurazzjoni ta' Qaddisin Fundaturi ta'ordnijiet religjuzi ghall-Triq il-Kbira, Hamrun

 

Reference Number: ARM 61

Applicant: Kummissjoni Festi Esterni Fgura

Project Title: Il-Pedestall Prinicipali fil-Festa tal-Madonna tal-Karmnu l-Fgura

 

Reference Number: ARM 64

Applicant: Ghaqda Muzikali Melita Banda San Joseph 

Project Title: Armar gdid ghal-Kazin taghna

 

Reference Number: ARM 71

Applicant: Kummissjoni Festi, Parrocca Santwarja - Sacro Cuor - Sliema

Project Title: Paviljuni Artistici

 

Reference Number: ARM 62

Applicant: Socjeta Muzikali San Pio X - Hal Lija AD 1905

Project Title: Iz-Zewg Patruni tal-Muzia f'Hal Lija

 

Reference Number: ARM 37

Applicant: Stella Maris Band Club

Project Title: Angli Bandalori

 

Reference Number: ARM 19

Applicant: Ghaqda Socjo-Muzikali Anici

Project Title: Inharsu l-wirt artistiku tas- Socjeta'

 

Reference Number: ARM 33

Applicant: Kumitat Festi Esterni Marija Regina A.D 1972

Project Title: Il-Pavaljuni u l-brazzi tad-dawl - parti mill- Kultura tal-Festa Maltija

 

Reference Number: ARM 36

Applicant: Grupp Armar San Gejtanu

Project Title: Restawr ta' Angli u Statwi ta' Artisti Rinomati Maltin

 

Reference Number: ARM 41

Applicant: Ghaqda tal-Pawlini

Project Title: Progett tal- Bandalori tal- Granmastri fi Pjazza San Gwann

 

Reference Number: ARM 29

Applicant: Sezzjoni Zghazagh Pawlini Munxarin

Project Title: Insahhu u nrawmu l-Arti u l-Kultura fit-Tfal u z-Zghazagh

 

Reference Number: ARM 44

Applicant: GHAQDA ARMAR 2/9/1973

Project Title: Konservazzjoni u Restawr Pilandri Antiki tal-Pjazza

 

Reference Number: ARM 48

Applicant: Medina Foundation for Music

Project Title: Lullaby for Birkenau- A Mass for Peace

 

Reference Number: ARM 55

Applicant: Ghaqda Muzikali Sant'Elena

Project Title: Imhabba ta' poplu lejn il-Patruna : Tkomplija ta' sett ta' pavaljuni

 

Reference Number: ARM 50

Applicant: Fsobians 

Project Title: Messa/ Antiphona San Publio

 

Reference Number: ARM 69

Applicant: Ghaqda Armar Xewkija

Project Title: Restawr u Rinovazzjoni fuq sett ta erbatax il pilandra

 

Reference Number: ARM 45

Applicant: KumissjoninFesta Madonna Tar-Ruzarju ta' Fatima

Project Title: PROGETT FESTI ANNIVERSARJI

 

Reference Number: ARM 74

Applicant: Ghaqda Festi Esterni Santissima Trinita Marsa

Project Title: Restawr artistiku

 

Reference Number: ARM 17

Applicant: Socjeta' Muzikali San Guzepp Hal Kirkop A.D 18886

Project Title: FESTA- KULTURA PITTORESKA

 

Reference Number: ARM 08

Applicant: Grupp Armar, Parocca Haz-Zabbar

Project Title: Tkomplija tal-progett tas-sett ta' bandalori ghad-dawra taz-zuntier tas-santwarju tal-Madonna tal-Grazzja fuq disinn tal-artist Ghawdxi Manuel Farrugia 

 

Reference Number: ARM 13

Applicant: Kumitat Festi Esterni Santa Venera A.D 1971

Project Title: Tkomplija u restawr tal-armar ta' Triq il-Kbira San Guzepp, Santa Venera

 

Reference Number: ARM 11

Applicant: Ghaqda Armar Santa Marija, obo Socjeta' Filarmonika Leone AD 1863

Project Title: Manifattura' ta' Sett Pedistalli Godda

 

Reference Number: ARM 70

Applicant: Ghaqda Festa Madonna tal-Karmnu, Valletta

Project Title: Restawr ta Sett Trofej Antiki tal-Injam

 

Reference Number: ARM 05

Applicant: Valletta 450 Creative Hub

Project Title: Progett Festi Centinarji

 

Reference Number: ARM 39

Applicant: Kummissjoni Armar, Ghaqda Muzikali, Madonna ta' Lourdes

Project Title: Progett Tejatru

 

Reference Number: ARM 47

Applicant: Ghaqda Muzikali San Leonardo

Project Title: Inkomplu nxerrdu l-kultura u d-devozzjoni filwaqt li ninvestu f'aktar armar artistiku 

 

Reference Number: ARM 53

Applicant: Socjeta Filarmonika La Stella-(Sotto-Kumitat Armar Festa San Gorg)

Project Title: Rinovazzjoni ta' pedestalli storici u Riflessjoni fuq ic-centru tal-festa

 

Reference Number: ARM 49

Applicant: The Scout Association of Malta-1st Marsa Scout Group

Project Title: Xogholijiet fuq premises ghall-uzu tal-banda u attivijiet specjali

 

Reference Number: ARM 07

Applicant: Ghaqda Karmelitana Banda Queen Victoria

Project Title: Establishing the legacy of traditional street decorations for village feasts

 

Reference Number: ARM 30

Applicant: Red Boys

Project Title: Armar tal-festa San Gejtanu Hamrun

 

Reference Number: ARM 32

Applicant: Pageant Group Marija Regina 

Project Title: Banda Rumana

 

Reference Number: ARM 21

Applicant: Centru 19 ta' Novembru 1944

Project Title: Nippreservaw Wirt Missirijietna

 

Reference Number: ARM 67

Applicant: Ghaqda Armar Sant Anna

Project Title: Sett bandalori godda, Pjazza Dun Tarcis Agius

 

Reference Number: ARM 10

Applicant: Societa' Filarmonica Maria Mater Gratiae Zabbar AD 1883

Project Title: Kontinwazzjoni ta' tisbih fit-toroq Zabbarin ghall-festa titulari

 

Reference Number: ARM 22

Applicant: Zghazagh Brijuzi Dinglin

Project Title: Finanzjament artistiku ghal trofew gdid minn sett ta' hamsa