Published on Thursday 18 March 2021

Il-ġrajja tiegħi ma’ Teatru Malta bdiet proprju mal-ewwel ftit ġimgħat tal-preżenza tal-pandemija f’pajjiżna

Kulħadd kien qiegħed jaħdem mid-dar dak iż-żmien, u allura bdejt l-esperjenza tiegħi mal-kumpanija nazzjonali tat-teatru hekk ukoll, naħdem b’mod remot. Kont diġà ilni naħdem fis-settur kulturali għal madwar ħames snin u aktar, u ġejt milqugħa b’mod virtwali mill-kollegi tiegħi. Meta nħares lura jinħass qisu dan kollu ilu żmien twil li ġara, u mhux kwistjoni ta’ ftit inqas minn sena ilu, fejn kollettivament rajna d-dinja tagħna tinbidel mil-lejl għan-nhar.

Minħabba dan iż-żmien ta’ inċertezza, bħala Teatru Malta rajna kif nagħmlu biex naħsbu fl-artisti. F’April bħala Teatru Malta, ħriġna b’ inizjattiva bl-isem ta’ Theatre Depożit, fejn inkoraġġejna lill-artisti li jaħdmu fit-teatru f’pajjiżna biex japplikaw magħna bi proġett jew anka b’mod li jippreżentaw lilhom infushom, biex ikunu parteċipi fil-programmi tagħna tas-snin segwenti b’mod li nkomplu nkattru l-kreattività. Din kienet waħda mill-inizjattivi maġġuri tagħna waqt il-pandemija tal-COVID-19, bil-premessa li l-artisti jitħallsu waqt il-panedmija u jaħdmu aktar tard.

Kollox kien wieqaf u kien żmien pjuttost stramb, u kien żmien fejn konna qed nirrevedu l-programm tal-avvenimenti tagħna għat-tliet snin li ġejjin, u filfatt ibbażajna din l-inzijattiva fuq żmien usa’ bl-iskop li l-artist jaħseb magħna bil-quddiem.

Din l-inizjattiva ġiet deskritta bħala innovattiva u ġiet milqugħa ferm mill-prattikanti tal-industrija, għaliex għenet biex tikkontribwixxi għall-iżvilupp tal-komunità artistika tagħna b’mod li niżguraw xogħol fil-futur fejn pprovdejna dħul tant bżonnjuz għal dawn l-artisti fl-ewwel parti tal-2020, biex ngħinuhom jaħdmu aktar b’mod kreattiv u kif ukoll sabiex ninkoraġġixxu x-xena lokali biex inkomplu nsaħħu t-tessut kulturali tagħna, b’mod li ispirat metodi simili oħra biex dan ikompli jissaħħaħ.

Minkejja l-pandemija, id-dinja artistika xorta sabet mod, u għadha qed issib modi kif twassal il-messaġġ tagħha u tkompli trawwem il-kreattività u bħala Teatru Malta rajna li nkomplu nwasslu t-teatru b’modijiet oriġinali.

F’Ġunju pparteċipajna fil-Malta International Arts Festival permezz tal-Għanja ta’ Malta, proġett poetroniku fejn addattajna l-poeżija ta’ Oliver Friggieri bil-parteċipazzjoni ta’ 50 attur u li kien disponibbli online. Dan intwera wkoll wara l-funeral ta’ Oliver Friggieri li sfortunatament ħalliena s-sena l-oħra. Kien l-aħħar proġett li sar bil-kitba ta’ Friggieri qabel mewtu, u jkolli ngħid fuq nota personali hu proġett kemmxejn għal qalbi minħabba li għandi mħabba kbira lejn il-Malti, u fil-fatt kont studenta tiegħu fi żmien l-Università.

F’Novembru wkoll ħadna sehem f’ ŻiguŻajg b’Alice fl-Art Bla Meravilji - produzzjoni b’pakkett sħiħ ta’ Teatru DIY li tista’ titella’ kullimkien u jipparteċipaw fiha l-ispettaturi stess. Din il-pandemija ġabet bosta xkiel magħha, però nħoss li ġabet ukoll modijiet ġodda kif inkomplu nkunu kreattivi, b’mod li tinstiga l-intelliġenza u l-ħsieb tagħna biex naħsbu oltre mill-4 ħitan li mdorrijin naħsbu fihom. Din il-produzzjoni qanqlet bosta ħsibijiet speċjalment minħabba n-natura tas-suġġett tagħha u qegħdin naħdmu biex inkomplu nwassluha lil hinn.

Panto in the Dark kien sar appuntament annwali li ma kontx nitilfu - il-kunċett jinteressani mmens u l-fatt li qed tesperjenza t-teatru fid-dlam turi l-qawwa tal-arti u s-saħħa tagħha biex tilħaq lil dak li jkun. Din is-sena, ovvjament, kellha ssir b’mod differenti u morna fuq ir-radju - kunċett differenti, imma divertenti xorta waħda.

Id-dinja tagħna nbidlet, u jiġini l-ħsieb li qisna qegħdin bħal meta tkun qiegħed tara r-rifless tiegħek fil-baħar u tara li biċ-ċaqliq tal-ilma d-dehra tiegħek mhix korretta mija fil-mija, imma għadha hemm b’mod li tista’ tifhem li qiegħda hemm, u li x-xbiha tiegħek hija preżenti, għaliex għadek hemm. Għadek tista’ toħloq, tesprimi, tiddiskuti. Ġew ispirati bosta xogħlijiet artistiċi bil-pandemija. Tajna l-opportunità (fosthom anka aħna bħala Teatru Malta) biex bil-panedmija madwarna xorta rajna kif inwasslu l-vina artistika fid-djar tan-nies permezz ta’ spettakli live mxandra online jew fuq it-televixin, li nżuru mużewijiet b’mod virtwali, li nilqgħu f’darna d-dinja tal-arti mit-twieqi elettroniċi tagħna. U dak hu s-sabiħ tal-arti u l-kultura, li b’xi mod jew ieħor, dejjem se jkunu preżenti, għaliex għidli waħda din, x’inhi dinjietek mingħajrhom?

Words by Maria Angela Vassallo, Administration Manager at Teatru Malta.